PodpořitFinanční převod na číslo účtu: 0563086389 / 0800

Pro finanční převod ze zahraničí:
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Kód banky (BIC): GIBACZPX
Číslo účtu (IBAN): CZ97 0800 0000 0005 6308 6389

Dar konkrétně využijeme na zajištění terénní pečovatelské služby ve prospěch osob s postižením a seniorů.

Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu, tu můžete využít pro odpočet darované částky ze základu daně.

O Borůvce

Borůvka, Borovany je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb, která svou pomoc zaměřuje na rodiny s těžce tělesně postiženými členy, na seniory a na osoby se zdravotním postižením.

Historie organizace sahá až do roku 1992. Cílem sdružení je poskytovat takové služby v regionu, které zde nejsou a které nikdo neposkytuje. Klientům můžeme nabídnout odpovídající zázemí, individuální přístup a odbornou péči. Za roky naší činnosti je naše sdružení místem pomoci pro stovky rodin s postiženými členy a pro seniory. Hlavní činností je terénní pečovatelská služba. Dále pak poskytujeme Školku pro seniory a připravujeme obědy ve vlastní kuchyni, které pak i rozvážíme. V letních měsících pořádáme integrované letní tábory pro těžce tělesně postižené děti a mládež.

Základní údaje:
O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y
Sídlo: Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany
IČ: 266 41 003 DIČ: CZ 266 41 003
Číslo účtu: 05 63 08 63 89 / 0800 Česká spořitelna Trhové Sviny
Tel/fax: 387 981 969
www.boruvka-borovany.cz, info@boruvka-borovany.cz
Registrace sdružení: 5. 9. 2003, pod č.j.: VS/1-1/54918/03-R u MV ČR

google maps

Sponzoři a partneři

Rozvoj

Sample Image

Borůvka, borovany - včera a dnes

Přijměte prosím pozvání na malou exkurzi do Borůvky, která ještě před několika lety nevypadala jako dnes. Více ...

Zábava

Indiánské léto

Indiánské léto s Borůvkou

Setkání indiánských kmenů, setkání dvou světů. To bylo první společné léto se zástupci Ekonomických...Více ...

Think Different

Sample Image

Bohové

Letní tábory jsou v Borůvce vždy spojeny s nějakým námětem. Vytváříme malé divadlo, kde jsme všichni herci...Více ...

Rychlý přechod

KONTAKT

Sample ImageObčanské sdružení Borůvka, Borovany

Tel.: +420 387-981-969
Email: info@boruvka-borovany.cz
Website: www.boruvka-borovany.cz

Bajkeři u nás

Bajk-Show Bajk-Show Bajk-Show Bajk-Show
Jste tady: Úvod