Cíle

Poslání: „Podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům.“

Cíle: „Svou pomocí a podporou pomáhat lidem s postižením a seniorům s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytovat takové služby v regionu, které zde nejsou a které nikdo neposkytuje.“

Služby poskytujeme celoročně, od pondělí do pátku, v době: sociální služba od 7:00 – 17:00 hodin, fakultativní služby od 7:00 – 15:30 hodin.google maps

O Borůvce

Borůvka, Borovany spolek je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro těžce tělesně a zdravotně postižené a pro seniory. Historie organizace sahá až do roku 1992. Klientům můžeme nabídnout odpovídající a rodinné zázemí, individuální přístup a odbornou péči. Za roky naší činnosti je naše zařízení místem pomoci pro stovky rodin s postiženými členy.

Hlavní činností je sociální služba Terénní pečovatelská služba, dále poskytujeme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V zařízení je možné využít půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Základní údaje:
Borůvka , Borovany Spolek
Sídlo: Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany
IČ: 266 41 003 DIČ: CZ 266 41 003
Číslo účtu: 05 63 08 63 89 / 0800 Česká spořitelna Trhové Sviny
Tel/fax: 387 981 969
www.boruvka-borovany.cz, info@boruvka-borovany.cz
Registrace sdružení: 5. 9. 2003, pod č.j.: VS/1-1/54918/03-R u MV ČR

Sponzoři a partneři

Rozvoj

Sample Image

Borůvka, borovany - včera a dnes

Přijměte prosím pozvání na malou exkurzi do Borůvky, která ještě před několika lety nevypadala jako dnes. Více ...

Zábava

Indiánské léto

Indiánské léto s Borůvkou

Setkání indiánských kmenů, setkání dvou světů. To bylo první společné léto se zástupci Ekonomických...Více ...

Think Different

Sample Image

Bohové

Letní tábory jsou v Borůvce vždy spojeny s nějakým námětem. Vytváříme malé divadlo, kde jsme všichni herci...Více ...

Rychlý přechod

KONTAKT

Sample ImageSpolek Borůvka, Borovany

Tel.: +420 387-981-969
Email: info@boruvka-borovany.cz
Website: www.boruvka-borovany.cz

Bajkeři u nás

Bajk-Show Bajk-Show Bajk-Show Bajk-Show
Jste tady: Úvod