O Borůvce

  • PDF

Borůvka, Borovany je občanské sdružení, které svoji pomoc zaměřuje na rodiny s těžce tělesně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Sdružení využívá dlouhodobě pronajatou a bezbariérově upravenou budovu bývalé mateřské školky v Borovanech. Začátek činnosti sahá do roku 1992.

Základní údaje:

O b č a n s k é   s d r u ž e n í   B o r ů v k a ,   B o r o v a n y

Sídlo: Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany
IČ: 266 41 003 DIČ: CZ 266 41 003
Číslo účtu: 05 63 08 63 89 / 0800 Česká spořitelna Trhové Sviny
Tel/fax: 387 981 969
www.boruvka-borovany.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Registrace sdružení: 5. 9. 2003, pod č.j.: VS/1-1/54918/03-R u MV ČR

Aktualizováno Pátek, 18 Listopad 2011 16:36

Support usBank transfer

Bank: Česká spořitelna
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ97 0800 0000 0005 6308 6389

PodpořitFinanční převod na číslo účtu: 0563086389 / 0800

Pro finanční převod ze zahraničí:
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Kód banky (BIC): GIBACZPX
Číslo účtu (IBAN): CZ97 0800 0000 0005 6308 6389

Dar konkrétně využijeme na zajištění terénní pečovatelské služby ve prospěch osob s postižením a seniorů.

Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu, tu můžete využít pro odpočet darované částky ze základu daně.
Jste tady: O Borůvce O Borůvce